Loading:


Klasa BitmapData [AS 2]

Konstruktor:

 

BitmapData(szerokosc:Number, wysokosc:Number, [przezroczystosc:Boolean], [kolorWypelnienia:Number])

 

Klasa BitmapData pozwala na tworzenie dowolnych wielkości przezroczystych oraz nie przezroczystych obrazów bitmapowych, jak również manipulowanie nimi na różne sposoby podczas wykonywania skryptu AS.

 

Dzięki manipulacji BitmapData obiektów bezpośrednio, można tworzyć bardzo skomplikowane obrazy bez ponoszenia utraty szybkości animacji, która jest ustalone na głównym filmie.

 

Obiekt BitmapData zawiera tablicę pikseli danych. Dane te mogą stanowić całkowity lub przejrzystą bitmapę, która zawiera dane kanału alfa. Każdy typ obiektu BitmapData jest przechowywany jako bufor 32-bitowych liczb całkowitych. Każdy 32-bitowy integer określa właściwości pojedynczego piksela w bitmapie.

 

Każda z 32-bitowej liczby całkowitej jest kombinacją czterech 8-bitowych kanałów wartości (od 0 do 255) które opisują alfa przezroczystości i kolor czerwonego, zielonego i niebieskiego (ARGB) wartości pikseli.Cztery kanały (czerwony, zielony, niebieski i alfa) są reprezentowane w liczbie podczas korzystania z nich BitmapData.copyChannel () metodzie lub DisplacementMapFilter.componentX i DisplacementMapFilter.componentY włąściwości, w następujący sposób:

     * 1 (czerwony)
     * 2 (zielony)
     * 4 (niebieski)
     * 8 (alfa)Możesz dołączyć do BitmapData obiektu MovieClip obiekt za pomocą MovieClip.attachBitmap () metody.Możesz użyć obiektu BitmapData, aby wypełnić obszar klipu filmowego za pomocą MovieClip.beginBitmapFill() metody.

Maksymalna szerokość i wysokość w BitmapData obiektu wynosi: 2880 pikseli.

Kompatybilność: ActionScript 1.0; Flash8+

 

Właściwośći dla klasy BitmapData

Nazwa

Opis

height:Number [odczyt-tylko]

Wysokość obrazu bitmapowej w pikselach.

rectangle:Rectangle [odczyt-tylko]

Prostokąt który definiuje wielkość oraz lokację dla obrazu bitmapowej.

transparent:Boolean [odczyt-tylko]

Deklaruje czy obraz bitmapowy ma posiadać kanał przezroczystości.

width:Number [odczyt-tylko]

Szerokość obrazu bitmapowej w pikselach.

 

Metody dla klasy BitmapData

Typ

Nazwa

Opis

 

applyFilter(źródłoBitmapy:BitmapData, źródłoProstokąta:Rectangle, lokalizajca:Point, filtr:BitmapFilter) : Number

Dodaje odpowiedni filtr dla obrazu bitmapowej.

 

clone() : BitmapData

Zwraca sklonowany nowy obiekt BitmapData.

 

colorTransform(prostokąt:Rectangle, kolorTransformacji:ColorTransform) : Void

Zmienia wartość koloru dla określonej lokalizacji prostokąta używając obiektu ColorTransform.

 

compare(innyObrazBitmapy:BitmapData) : Object

Porównuje dwa obiektu obrazów bitmapowych.

 

copyChannel(źródłoBitmapuy:BitmapData, źródłoProstokąta:Rectangle, lokalizacja:Point, kanałŹródłowy:Number, kanałDocelowy:Number) : Void

Transportuje dane z jednego kanału jakiegoś obrazu na kanał docelowego obiektu.

 

copyPixels(źródłoBitmapy:BitmapData, źródłoProstokąta:Rectangle, lokalizacja:Point, [alphaBitmap:BitmapData], [alphaDocelowa:Point], [łaczenie:Boolean]) : Void

Zapewnia szybkie wykonywanie rutynowych manipulacji pikseli między obrazami, bez rozciągania, obracania lub efektów koloru.

 

dispose() : Void

Uwalnia pamięć przetrzymującą obiekty BitmapData.

 

draw(źródło:Object, [matrix:Matrix], [colorTransform:ColorTransform], [opcjeMieszania:Object], [Prostokąt:Rectangle], [wygładzanie:Boolean]) : Void

Rysuje źródło obrazu lub klipu filmowego na określonym obrazie z użyciem Flash Player wektorowego renderowania.

 

fillRect(prostokąt:Rectangle, kolor:Number) : Void

Wypełnia obszar prostokąta odpowiednim kolorem zapisanym jako ARGB kolor.

 

floodFill(x:Number, y:Number, kolor:Number) : Void

Wypełnia w całości cało obrazek zaczynając od punktów (x, y) odpowiednim kolorem.

 

generateFilterRect(źródłoProstokątaRect: Rectangle, filtr:BitmapFilter) : Rectangle

Definiuje prostokąt, który będzie od chwili obecnej podlegał funkcji  applyFilter(), po dodaniu filtru do obrazu.

 

getColorBoundsRect(maska:Number, kolor:Number, [znalezionyKolor:Boolean]) : Rectangle

Określa prostokątny obszar, który w pełni otacza wszystkie piksele o określonym kolorze w bitmapy obrazu.

 

getPixel(x:Number, y:Number) : Number

Zwraca liczbę która reprezentuje wartość RGB pikseli z obiektu BitmapData, z określonego punktu (x, y).

 

getPixel32(x:Number, y:Number) : Number

Zwraca wartość ARGB koloru która zawiera kanał przezroczystości.

 

hitTest(pierwszy:Point, pierwszaAlpha:Number, drugi:Object, [drugiPunkt:Point], [drugaAlpha:Number]) : Boolean

Sprawdza czy pierwsza bitmapa oraz punkt nachodzą na siebie.

static

loadBitmap(id:String) : BitmapData

Zwraca nowy obiekt BitmapData, który zaiwera obraz bitmapowej reprezentacji symbolu który jest zdefiniowany jako ID w bibliotece.

 

merge(żródłoBitmapy:BitmapData, źródłoProstokąta:Rectangle, lokalizacja:Point, czerwony:Number, zielony:Number, niebieski:Number, alpha:Number) : Void

Wykonuje zmiane koloru dzięki reprezentacje 4 kanałów.

 

noise(szum:Number, [niski:Number], [wysoki:Number], [opcjeKanałów:Number], [szarość:Boolean]) : Void

Wypełnia obraz pikselami reprezentującymi efekt szumu.

 

paletteMap(źródłoBitmapy:BitmapData, źródłoProstokąta:Rectangle, lokalizacja:Point, [czerowny:Array], [zielony:Array], [niebieski:Array], [alpha:Array]) : Void

Przemapowuje kolor kanału wartości obrazu, który maksymalnie posiada cztery tablice z palety kolorów danych, po jednym dla każdego kanału.

 

perlinNoise(baseX:Number, baseY:Number, numOctaves:Number, losowySzum:Number, stitch:Boolean, fractalSzum:Boolean, [opcjeKanałów:Number], [szarość:Boolean], [offsets:Object]) : Void

Generuje efekt szumu Perlin na obrazie.

 

pixelDissolve(źródłoBitmapy:BitmapData, źródłoProstokąta:Rectangle, lokalizacja:Point, [losowy:Number], [ilośćPikseli:Number], [kolorWypełnienia:Number]) : Number

Przeprowadza rozpuszczenie pikseli ze źródła do obrazu docelowego obrazu lub za pomocą tego samego obrazu.

 

scroll(x:Number, y:Number) : Void

Przewija obraz przez (x, y) ilość pikseli.

 

setPixel(x:Number, y:Number, kolor:Number) : Void

Ustawia kolor pojedynczego pikselu obiektuBitmapData.

 

setPixel32(x:Number, y:Number, kolor:Number) : Void

Ustawia kolor oraz przezroczystość pojedynczego pikselu obiektuBitmapData.

 

threshold(źródłoBitmapy:BitmapData, źródłoProstokąta:Rectangle, lokalizacja:Point, operacja:String, próg:Number, [kolor:Number], [maska:Number], [kopiaŹródła:Boolean]) : Number

Testuje wartości pikslei na obrazie w stosunku do określonego progu i ustawia piksle, które przeszły test na nowe wartości kolorów.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors