Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

getSWFVersion() [AS 2]

Zwraca wersję odtwarzacza filmu Flasha.
Kategoria: Flash > ActionScript


onClipEvent() [AS 2]

Detektor zdarzeń dla klipów filmowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


attachSound() [AS 2]

Tworzy nowy klon pliku dźwiękowego (AIF lub WAV), dostepnego w bibliotece.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadSound() [AS 2]

Wczytuje do obiektu Sound osobne źródło dźwięku MP3 (na ogół plik MP3).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound start() [AS 2]

Odwarza dźwięk, powiązany z obiektem Sound. Przed odtwarzanie dźwięk musi zostać przypisany do obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound stop() [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie dźwięku, powiązanego z obiektem Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


setVolume() [AS 2]

Zmienia głosność odtwarzanioa określonego obiektu Sound. Dopuszczalne są jednostki tylko procentowe (0-100).
Kategoria: Flash > ActionScript


getVolume() [AS 2]

Zwraca wartość głośności, ustawioną za pomocą ostatniego polecenia setVolume().
Kategoria: Flash > ActionScript


setPan() [AS 2]

Zmienia położenie dźwięku na panoramie stereo.
Kategoria: Flash > ActionScript


getPan() [AS 2]

Zwraca wartość, ustawioną przy użyciu ostatniego polecenia setPan().
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 6/119 |Nastpna
6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors