Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

GradientBevelFilter quality [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter ratios [AS 2]

Tablica umiejscowienia kolorów dla colors właściwości.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter strength [AS 2]

Wskazuje intensywność płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBeveFilter type [AS 2]

Umiejscowienie efektu płaskorzeźby na obiekcie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa GradientGlowFilter [AS 2]

Klasa GradientGlowFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu poświaty dla obiektów Flash'a. Podana klasa jest rozszerzeniem dla klasy GlowFilter opisanej [ tutaj ], z tą różnicą, że kolorami wypełnienia są gradienty (kolory przechodzące w inne).
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter [AS 2]

Wartości kanałów Alpha przezroczystości dla poświaty.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter angle [AS 2]

Kąt padania filtru, podany w stopniach. Dostępne wartości to przedział od 0 do 360 stopni. Domyślnie jest to 45.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 53/119 |Nastpna
53:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors