Loading:


GradientBevelFilter ratios [AS 2]

Klasa: GradientBevelFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Tablica umiejscowienia kolorów dla colors właściwości. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255.

 

Aby twój gradient składający się z dwóch kolorów był ładnie przenikający w środku, należy ustawić pierwszą wartość w granicach 0-127, a drugi między 128-255.

 

ratios schemat

Podany wyżej przykład wykorzystuje gradient z 9 kolorami: [16, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 235].

 

Aby zmienić wartości w tej właściwości należy zmienić odwołanie do tablicy.

 

Właściwości colors, alphas oraz ratios są zależne od siebie.Napisz Artyku³

Listing

import flash.filters.GradientBevelFilter;

var mc:MovieClip = ustawFiltr("anglePrzykład");

mc.onRelease = function() {
    var arr:Array = this.filters;
    var ratios:Array = [127, 128, 129];
    arr[0].ratios = ratios;
    this.filters = arr;
}

function ustawFiltr(nazwa:String):MovieClip {
    var art:MovieClip = this.createEmptyMovieClip(nazwa, this.getNextHighestDepth());
    var w:Number = 150;
    var h:Number = 150;
    art.beginFill(0xCCCCCC);
    art.lineTo(w, 0);
    art.lineTo(w, h);
    art.lineTo(0, h);
    art.lineTo(0, 0);
   
    var colors:Array = [0xFFFFFF, 0xCCCCCC, 0x000000];
    var alphas:Array = [1, 0, 1];
    var ratios:Array = [0, 128, 255];
    var filtr:GradientBevelFilter = new GradientBevelFilter(5, 225, colors, alphas, ratios, 5, 5, 5, 2, "inner", false);
   
    art.filters = new Array(filtr);
    return art;
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors