Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Array.concat [AS 2]

Do ustawienia lokalnej zmiennej, wystarczy dopisać słowo var przed nazwą zmiennej (sytuacja jest taka sama jak w JS).
Kategoria: Flash > ActionScript


Pętle w ActionScript: Pętla while [AS 2]

Jest to najprostsza pętla (pod względem składniowym) w języku ActionScript 2.0.
Kategoria: Flash > Kursy


Deklarowanie zmiennych jako lokalne lub globalne - var [AS 2]

Skrypt korzysta z listy plików MP3, które są zawarte w zewnętrznym pliku XML. Plik XML posiada atrybuty dla każdego wpisu takie jak: nazwa, autor oraz ścieżka dostępu.
Kategoria: Flash > Kursy


Odtwarzacz muzyczny plików MP3 korzystający z listy w pliku XML

Skrypt wyświetla film flash jako baner reklamowy, źródło pliku SWF umieszczamy dla zmiennej swfURL dodając co nazwie pliku Flash
Kategoria: Flash > Skrypty


Reklama Flash - dynamiczny baner na stronie [AS + JS]

Skrypt wyświetla najpierw miniaturkę filmu flash potem się rozwija w odpowiednim kierunku.
Kategoria: Flash > Skrypty


Reklama Flash - rozwijający się baner po najechaniu na stronie [AS + JS]

Klasa Accessibility zarządza za komunikacje z czytnikami ekranu. Czytniki ekranu są typem technologii wspierającą dla niedowidzących użytkowników odtwarzanie jako dźwięku różnych elementów filmu Flash takie jak obiekty: grafik, klipów filmowych, przycisków oraz pól tekstowych.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa - Accessibility [AS 2]

Funkcja sprawdza czy film Flash jest w stanie używać technologi dostępności dla niewidomych, czyli zamiany tekstów na odgłosy muzyczne przez program po stronie klienta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Accessibility.isActive [AS 2]

Funkcja zatwierdza wszystkie zmienione właściwości tuż przed deklaracji jej (funkcja musi być na samym dole kodu) efekty dla obiektów w filmie (ich dostępność do wyświetlania opisów dla elementów Flash).
Kategoria: Flash > ActionScript


Accessibility.updateProperties [AS 2]

Tworzy jedną tablice z dwóch podanych, jednej przed znakiem kropki drugiej podaną jako parametr metody.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.join [AS 2]

Konwertuje elementy z tablicy na ciągi znakowe, oraz używa separatora podanego w parametrze metody pomiędzy każdm elementem tablicy, podczas zwracania(domyślnie funkcja zwraca tak skonwertowaną tablicę).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 15/35 |Nastpna
15:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors