Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

C++ wczytanie danych do tablicy, średnią arytmetyczną, odchylenie

Ta funkcja umożliwia zapisywanie danych pomiędzy żądaniami w sesji PHP. To działa tylko na serwerze, na którym eksportowana jest funkcja klasy z SoapServer-> setClass.
Kategoria: Skrypty > C++


SoapServer void setPersistence

Zwalnianie pamięci przydzielonej dla danych ispell
Kategoria: Funkcje > PHP


udm_free_ispell_data

udm_get_doc_count() Zwraca liczbę dokumentów w bazie danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


Zorientowana obiektowo współpraca PHP z MySQL

Tworzenie odtwarzacza muzycznego we Flashu za pomocą zmiennych globalnych o nazwie FlashVars. Skrypt pokazuje, omawia oraz wyjaśnia krok po kroku jak stworzyć film Flash, który korzysta ze zmiennych podanych w kodzie Flasha.
Kategoria: Skrypty > PHP


finfo_open()

Skrypt wyświetla podpowiedzi do słowa wpisywanego przez użytkownika do wyszukiwarki, dane pobiera z bazy danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


file_put_contents()

Program wczytuje od użytkownika liczbę tworzy tablice i wczytuje do niej tyle liczb ile podał w zmiennej n.
Kategoria: Funkcje > PHP


udm_get_doc_count

Skrypt skaluje obrazek do rozmiarów podanych w parametrach bez utraty jakości wykorzystując bibliotekę Asido.
Kategoria: Funkcje > PHP


Odtwarzacz muzyczny plików MP3 - Wersja podstawowa

Tworzenie obiektu PHP, w celu łatwiejszej do napisania współpracy skryptów serwera z bazą danych MySQL, z wykorzystaniem funkcji mysqli_connect(). Skrypt dokonuje większości operacji wewnątrz utworzonego obiektu instancji klasy.
Kategoria: Flash > Kursy


Jak zrobić AJAX suggest, podpowiedzi w AJAX PHP MySQL

Ta funkcja otwiera 'magiczną' bazę danych oraz zwraca jej źródło.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Przeskalowanie obrazka bez straty jakości Asido

Ta funkcja jest indetyczna jak wywołanie fopen(), fwrite() oraz fclose() prawidłowego zapisu danych do pliku.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors