Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

imagecreatefromxbm

Zwraca indentyfikator obrazu reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatefromxpm

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClipLoader checkPolicyFile [AS 2]

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego obiektu serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream checkPolicyFile [AS 2]

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego pliku FLV serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Security loadPolicyFile [AS 2]

Wczytuje plik prywatności cross-domain z lokalizacji określonej przez parametr url .
Kategoria: Flash > ActionScript


Security sandboxType [AS 2]

Wskazuje typ pudełka bezpieczeństwa, w którym jest wywołujący plik SWF jest operowany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound checkPolicyFile [AS 2]

Określa, czy Flash Player powinien próbować ściągnąć certyfikat polityki z innej witryny przed załadowaniem dźwięku z serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


is_file

Mówi czy nazwa_pliku jest zwykłym plikiem Zwraca TRUE jesli nazwa_pliku istnieje i jest zwykłym plikiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


is_readable

Mówi czy plik istnieje i jest odczytywalny Zwraca TRUE jeśli plik lub katalog określony w filename istnieje i jest odczytywalny, lub FALSE
Kategoria: Funkcje > PHP


is_uploaded_file

Zwraca TRUE jeśli plik o nazwie nazwa_pliku został przysłany (upload) przez HTTP POST. To pomaga upewnić się, czy złośliwy użytkownik nie próbuje oszukać skryptu pracującego na plikach, tak aby działał on na plikach na których nie powinien -- na przykład /etc/passwd.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 12/14 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors