Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PDF_arcn

Sprawdza czy wystąpiła kolizja między danym obiektem BitmapData z innym obiektem.
Kategoria: Funkcje > PHP


BitmapData hitTest [AS 2]

Z wyjątkiem rysunku kierunku, ta funkcja jest identyczna z PDF_arc();
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData merge [AS 2]

Wykonuje na każdym kanale, mieszanie z źródłem obrazu wraz z obrazem docelowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData noise [AS 2]

Wypełnia obrazek pikselami reprezentującymi losowy szum.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData scroll [AS 2]

Przewija obraz o (x, y) ilość pikseli.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData width [AS 2]

Szerokość obrazu bitmapowego podana w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData threshold [AS 2]

Testuje wartości pikseli w obrazie wobec specyfikowanej wartości progu, oraz ustawia piksele, które przeszły pozytywnie test progu na nową wartość koloru.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapFilter clone [AS 2]

Zwraca obiekt BitmapFilter, który jest identyczna kopią oryginalnego obiektu BitmapFilter.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Button [AS 2]

Opis, spis metod oraz właściwości, przykład wykorzystania klasy Button.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button enabled [AS 2]

Wartość logiczna określając aktywność przycisku, czy jest do kliknięcia czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 113/136 |Nastpna
113:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors