Loading:


BitmapData threshold [AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

public threshold(źródłoBitmapy:BitmapData, źródłoProstokąta:Rectangle, punkt:Point, operacja:String, próg:Number, [kolor:Number], [maska:Number], [kopia:Boolean]) : Number

 

Parametery

źródło:BitmapData - Wejściowy obraz do użycia.

źródłoProstokąt:Rectangle - Prostoką, który definiuje obszar źródłoego obrazu.

punkt:Point - Punkt, w którym sie znajduje prawy górny róg obrazu źródła prostokąta.

operacja:String - Jeden z poniższych operatorów porównawczych może być użyty: "<", "<=", ">", ">=", "==", "!="

próg:Number - Wartość, przez którą każdy piksel zostaje porównywany, aby sprawdzić czy przekroczył odpowiedni próg.

kolor:Number [opcjonalny] - Wartość koloru, którym zostanie wypełniony piksel, który przekroczył próg. Domyślna wartość to 0x00000000.

maska:Number [opcjonalny] - Maska do użycia aby zaizolować kolor komponentu. Domyślna warotść to 0xFFFFFFFF.

kopia:Boolean [opcjonalny] - Wartość logiczna. Jeśli wartość wynosi TRUE, wtedy wartość pikselu ze źródła obrazu jest kopiowana do docelowego obrazu kiedy test progu zawali jakis piksel. Jeśli wartośc wynosi FALSE, wtedy źródło obrazu nie jest kopiowany kiedy piksel zawali test progu. Domyślnie jest FALSE.

 

Opis:

 

Testuje wartości pikseli w obrazie wobec specyfikowanej wartości progu, oraz ustawia piksele, które przeszły pozytywnie test progu na nową wartość koloru.

 

Instrukcja jak działa test progu:

if ((wartośćPikselu & maska) operacja (próg & maska)) wtedy

   zmień kolor pikselu

else

   if (kopia) wtedy

      ustaw piksel do korespondująego wartości pikselu z źródłaBitmapy


Parametr operacja oznacza sposób porównania jako operator logiczny. Dla przykładu użycie

"==", spowoduje specyfikacje określonego koloru do eliminacji lub wypełnienia.

Lub użycie

{operacja: "<", maska: 0xFF000000, prog: 0x7f000000, kolor: 0x00000000},

spowoduje ustawienia wszystkich pikseli, do pełnie przezroczystych, kiedy

piksele ze źródła obrazu alfa jest mniejszyniż 0x7F. Możesz użyć tej techniki

dla animowania lub innych efektów.Przykład:


import flash.display.BitmapData;

import flash.geom.Rectangle;

import flash.geom.Point;var myBitmapData:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00CCCCCC);var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());

mc.attachBitmap(myBitmapData, this.getNextHighestDepth());myBitmapData.fillRect(new Rectangle(0, 0, 50, 80), 0x00FF0000);mc.onPress = function() {

    myBitmapData.threshold(myBitmapData, new Rectangle(0, 0, 100, 40), new Point(0, 0), "==", 0x00CCCCCC, 0x000000FF, 0x00FF0000, false);

}


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors