Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Funkcja losująca znaki

We Flashu CS4 wprowadzone niezwykłe narzędzie o nazwie "bone", które jak sama nazwa wskazuje (bone ~ang. kość) łączy elementy które są później aktywne na siebie.
Kategoria: Skrypty > PHP


atan2 ( float $y , float $x )

Skrypt generuje losową liczbę zapisaną w zmiennej "liczba", która mieści się w przedziale większym niż -500, a mniejszym niż 500.
Kategoria: Funkcje > PHP


atan ( float $argument )

Funkcja ta wywołuje kod zawarty w podanej funkcji (drugi parametr) jeśli listwa czasowa dojdzie do odpowiedniej klatki (pierwszy parametr).
Kategoria: Funkcje > PHP


cos

Skrypt losujący idealny np. do wygenerowania losowego hasła.
Kategoria: Funkcje > PHP


Tworzenie animacji kości w Flash CS4 - Bone Animation

Tablica 20 elementowa dla koloru transformacji 4x5.
Kategoria: Flash > Artykuły


Generowanie liczby z określonego przedziału w ActionScript 3

Wartość decymalna, która jest mnożona przez wartość kanału zielonego.
Kategoria: Flash > Skrypty


addFrameScript() [AS 3]

Formatuje oraz zwraca ciąg znaków który opisuje wszystkie właściwości obiektu ColorTransform.
Kategoria: Flash > ActionScript


ColorMatrixFilter matrix() [AS 2]

Ta funkcja oblicza arcus tangens dwóch zmiennych x i y .
Kategoria: Flash > ActionScript


ColorTransform greenMultiplier [AS 2]

Funkcja atan() zwraca w radianach arcus tangens argumentu argument .
Kategoria: Flash > ActionScript


ColorTransform toString [AS 2]

Funkcja cos() zwraca cosinus kąta argument podanego w radianach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 122/136 |Nastpna
122:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors