Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

filesize()

Pobiera rozmiar pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


filetype()

Pobiera typ pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


flock()

Zamyka otwarty plik.
Kategoria: Funkcje > PHP


fnmatch()

Sprawdza wystąpienie wyrażenia regularnego w podanym ciągu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


fopen()

Otwiera plik lub URL
Kategoria: Funkcje > PHP


fpassthru()

Wyświetla wszystkie pozostałe dane na wskaźniku pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


fputcsv()

Formatuje linię jako CSV oraz zapisuje do pliku wskaźnika.
Kategoria: Funkcje > PHP


fputs()

Ta funkcja jest aliasem dla: fwrite().
Kategoria: Funkcje > PHP


fread()

Odczyt pliku binarnie bezpieczy
Kategoria: Funkcje > PHP


fscanf()

Przetwarza dane z pliku według formatu
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 63/105 |Nastpna
63:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors