Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

chmod()

Ta funkcja jest używana do pobierania informacji o danym pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


chown()

Z podanego łańcucha zawierającego ścieżkę do pliku, funkcja zwraca samą nazwę pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


clearstatcache()

Dokonuje zmiany praw pliku na podane w zmiennej $prawa .
Kategoria: Funkcje > PHP


fclose()

Dokonuje zmiany właściciela pliku nazwa_pliku na użytkownika podanego w parametrze użytkownik .
Kategoria: Funkcje > PHP


feof()

Czyści bufor statusu pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


fflush()

Zamyka otwarty wskaźnik pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


fgetcsv()

Sprawdza czy wskaźnik pliku jest na końcu pliku (EOF).
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_file()

Przekierowuje wyjście do pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


basename()

Pobiera znak ze wskaźnika pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


fgetc()

Pobiera linię ze wskanika pliku i przetwarza na pola CSV
Kategoria: Funkcje > PHP


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors