Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BitmapData.copyChannel [AS 2]

Transportuje dane z jednego kanału jakiegoś obrazu na kanał docelowego obiektu. Wszystkie dane inny kanałów z pobranego obiektu są zachowane.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.copyPixels[AS 2]

Zapewnia szybkie wykonywanie rutynowych manipulacji pikseli między obrazami, bez rozciągania, obracania lub efektów koloru.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.draw [AS 2]

Rysuje źródło obrazu lub klipu filmowego na określonym obrazie z użyciem Flash Player wektorowego renderowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.floodFill [AS 2]

Wypełnia w całości cały obrazek zaczynając od puntów (x, y) odpowiednim jednolitym kolorem.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.generateFilterRect [AS 2]

Definiuje prostokąt, który będzie od chwili obecnej podlegał funkcji applyFilter(), po dodaniu filtru do obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.getColorBoundsRect [AS 2]

Określa prostokątny obszar, który w pełni otacza wszystkie piksele o określonym kolorze w bitmapie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wysyłanie e-mail z obrazkiem w HTML - Mailer PHP

Skrypt wysyła e-mail zawierający obrazeki i kod HTML poprzez bibliotekę Maile PHP
Kategoria: Skrypty > PHP


Dodawanie wielu wpisów do bazy danych w jednym zapytaniu - MySQL

Skrypt poniżej dodaje do tabeli o nazwie 'produkty' 3 wpisy w jednym zapytaniu SQL, z poziomu PHP.
Kategoria: Skrypty > PHP


PHP Ochrona adresu e-mail z użyciem pliku graficznego

Skrypt PHP chroni adres e-mail przed spamem poprzez tworzenie obrazka z adresem.
Kategoria: Skrypty > PHP


HTML <acronym> - oznaczeine skrótów

Znacznik <acronym> służy do zaznaczenia skrótów składających się z pierwszych liter wyrazów,
Kategoria: Kursy > HTML


Poprzednia | 17/69 |Nastpna
17:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors