Loading:


BitmapData.copyPixels[AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

copyPixels(źródłoBitmapy:BitmapData, źródłoProstokąta:Rectangle, lokalizacja:Point, [alphaBitmap:BitmapData], [alphaDocelowa:Point], [łaczenie:Boolean]) : Void

 

Parametery

źródłoBitmapy:BitmapData - Wejściowy obrazek do modyfikacji.

źródłoProstokąta:Rectangle - Obszar prostokątu, który definiuje obszar źródła obrazu do użycia jako wejściowy.

lokalizacja:Point - Punkt o współżendnych x oraz y, które wskazują lewy górny róg źródła prostokąta do wyświetlenia.

alphaBitmap:BitmapData [opcjonalne] - Drugorzędny przezroczysty obiekt klasy BitmapData (źródło).

alphaDocelowa:Point [opcjonalnel] - Punkt przezroczystego obiektu, który oddziałuje na punkt w lewym-górnym rogu obiektu źródłoProstokąta parametru.

mergeAlpha:Boolean [opcjonalne] - Wartość logiczna, aby używać kanału przezroczystości wybierz wartość TRUE, w innym przypadku FALSE

 

Zapewnia szybkie wykonywanie rutynowych manipulacji pikseli między obrazami, bez rozciągania, obracania lub efektów koloru.

 

Ta metoda kopiuje obszar prostokątny źródła obrazu do obszaru prostokąta tych samych wymiarów w miejscu punktu docelowaego obiektu BitmapData.

 

Jeśli dołączymy wartości dla alphaBitmap oraz alphaDocelowa, wtedy możemy użyc drugiego obrazka przezroczystego jako źródła obrazu. Jeśli źródło obrazu posiada dane typu alpha, wtedy obydwa zbiory są używane do złożenia pikseli obrazu źródłowego do docelowego obrazu.

 

Przykład:

 

import flash.display.BitmapData;
import flash.geom.Rectangle;
import flash.geom.Point;

var bitmapData_1:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00CCCCCC);
var bitmapData_2:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00FF0000);

var mc_1:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc_1.attachBitmap(bitmapData_1, this.getNextHighestDepth());

var mc_2:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc_2.attachBitmap(bitmapData_2, this.getNextHighestDepth());
mc_2._x = 101;

mc_1.onPress = function() {
    bitmapData_2.copyPixels(bitmapData_1, new Rectangle(0, 0, 50, 80), new Point(51, 0));
}

mc_2.onPress = function() {
    bitmapData_1.copyPixels(bitmapData_2, new Rectangle(0, 0, 50, 80), new Point(51, 0));
}Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors