Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

imagecreatefromstring

Zwraca indentyfikator obrazu reprezentujący obraz uzyskany z danego $data. Ten typ jest automatycznie wykryty jeśli twój PHP wspiera JPEG, PNG, GIF, WBMP, and GD2.
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatefromwbmp

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatefromxbm

Zwraca indentyfikator obrazu reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatefromxpm

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip transform [AS 2]

Obiekt z właściwościach związanymi z matrix klipem filmowym, kolor transformacji oraz granic piksela.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagedestroy

Wyzwala każdą pamięć powiązaną z obrazem $image
Kategoria: Funkcje > PHP


imagefill

Wykonuje wypełnienie rozpoczynające się od określonych współrzędnych (górny prawy róg to 0,0) w kolorze $color na obrazku $image
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatetruecolor

Zwraca indentyfiikator obrazu reprezentujący czarny obraz w określonym rozmiarze
Kategoria: Funkcje > PHP


imagefilledarc

Rysuje częściowy łuk od środka określonego współrzędnymi w danym obrazie
Kategoria: Funkcje > PHP


imagefilledellipse

Rysuje elipse rozpoczynającą sie od środka określonych współrzędnych danego obrazka
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 42/69 |Nastpna
42:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors