Loading:


imagefilledarc
bool imagefilledarc ( resource $image , int $cx , int $cy , int $width , int $height , int $start , int $end , int $color , int $style )

Rysuje częściowy łuk od środka określonego współrzędnymi w danym obrazie
Parametry

 

obraz - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

 

cx - współrzędna x środka


cy -
współrzędna y środka


width -
Szerokość łuku


height - wysokość łuku


start Początek kąta łuku w stopniach


end - he arc start angle, in degrees. Koniec łuku w stopniach, 0° wskazuje na godzine trzecią, i łuk jest wygięty w prawo

color - Kolor eipsy utworzony w imagecolorallocate().


style -
Bitowe lub następujące możliwe style:


IMG_ARC_PIE i IMG_ARC_CHORD wykluczają się wzajemnie;

IMG_ARC_CHORD
tylko łączy rozpoczęcia i zakończenia kątów linii prostej, 

IMG_ARC_PIE
tworzy zaokrąglone krawędzie.

IMG_ARC_NOFILL wskazuje, że cięść łuku  powinny być opisane, nie obsadzone.

IMG_ARC_EDGED
, stosowane razem z IMG_ARC_NOFILL, wskazuje, że początek i koniec kątów powinien być podłączony z centrum


 Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 Tworzy wykres 3D
<?php

// tworzymy obraz
$image = imagecreatetruecolor(100, 100);

// zapisujemy kilka kolorów
$white    = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
$gray     = imagecolorallocate($image, 0xC0, 0xC0, 0xC0);
$darkgray = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x90, 0x90);
$navy     = imagecolorallocate($image, 0x00, 0x00, 0x80);
$darknavy = imagecolorallocate($image, 0x00, 0x00, 0x50);
$red      = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0x00, 0x00);
$darkred  = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x00, 0x00);

// tworzymy efekt 3d
for ($i = 60; $i > 50; $i--) {
   imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 0, 45, $darknavy, IMG_ARC_PIE);
   imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 45, 75 , $darkgray, IMG_ARC_PIE);
   imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 75, 360 , $darkred, IMG_ARC_PIE);
}

imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 0, 45, $navy, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 45, 75 , $gray, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 75, 360 , $red, IMG_ARC_PIE);


// montujemy obraz
header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors