Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextSnapshot getText [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez parametry start oraz koniec.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getTextRunInfo [AS 2]

Zwraca tablicę obiektów, zawierającą informacje o Run tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot hitTestTextNearPos [AS 2]

Pozwala Ci określić, który znak w obiekcie TextSnapshot jest zaznaczony lub jest najbliżej do określonych współrzędnych x, y w klipie filmowym zawierającym tekst w obiekcie TextSnapshot.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot setSelectColor [AS 2]

Określa kolor, do użycia, kiedy wybrany tekst zostaje zaznaczony przez metodę TextSnapshot.setSelected().
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot setSelected [AS 2]

Określa kolor, do użycia, kiedy wybrany tekst zostaje zaznaczony przez metodę TextSnapshot.setSelected().
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Transform [AS 2]

Klasa Transform kolekcjonuje dane o transformacjach kolorów oraz manipulacją współrzędnych, które są nadawane na obiekt MovieClip.
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform colorTransform [AS 2]

Obiekt ColorTransform zawierający wartości, które uniwersalnie dopasowują kolor w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform concatentedColorTransform [AS 2]

Obiekt ColorTransform reprezentujący kombinację transformacji koloru nadanych na ten obiekt oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform concatentedMatrix [AS 2]

Obiekt Matrix reprezentujący kombinację transformacji matrixów tego obiektu oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform matrix [AS 2]

Obiekt transformacji Matrix, zawierający wartości, które zmieniają skalowanie, pochylenie oraz transformację klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 123/145 |Nastpna
123:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors