Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BitmapData.generateFilterRect [AS 2]

Definiuje prostokąt, który będzie od chwili obecnej podlegał funkcji applyFilter(), po dodaniu filtru do obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.getColorBoundsRect [AS 2]

Określa prostokątny obszar, który w pełni otacza wszystkie piksele o określonym kolorze w bitmapie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.getPixel [AS 2]

Zwraca liczbę która reprezentuje wartość RGB pikseli z obiektu BitmapData, z określonego punktu (x, y).
Kategoria: Flash > ActionScript


JavaScript Powrót na górę strony, ustawienie pozycji suwaka

Skrypt Javascript przesuwa scrol w pozycję pozycje przekazaną w parametrze X, Y
Kategoria: Skrypty > JavaScript


IME addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania wiadomości kiedy IME zdarzenie zostaje wywoływane po przez onIMEComposition zdarzenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 3

W tym rozdziale zapoznamy się na początek z podstawowymi oraz tymi bardziej zaawansowanymi modyfikatorami zmiennych oraz metod. Między innymi poruszymy: zmienne oraz funkcje statyczne, finalne metody, stałe zmienne oraz metody. Część 3 kursu AS3 to także zagadnienia dotyczące jak wcześniej zapowiedziano programowanie zorientowanego obiektowo (ZO) takimi jak: dziedziczenie - extends, wykorzystywanie operatora super (), nadpisywanie metod - override (), używanie interfejsów - implements. a więc zapraszamy dalej..
Kategoria: Flash > Kursy


BitmapData getPixel32 [AS 2]

Zwraca liczbę która reprezentuje wartość ARGB pikselu z obiektu BitmapData, z określonego punktu (x, y). (czyli wszystkich kolorów oraz kanału alpha).
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData height [AS 2]

Właściwość określająca wysokość obrazu podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData hitTest [AS 2]

Sprawdza czy wystąpiła kolizja między danym obiektem BitmapData z innym obiektem.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData loadBitmap [AS 2]

Zwraca nowy obiekt BitmapData zawierający obraz bitmapowy,
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 25/145 |Nastpna
25:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors