Loading:

PHP 7 News & Updates v7.0 - 7.4 - book
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Camera index [AS 2]

Bazujący na zerach liczba określająca index kamery jako odbicie tablicy zwróconej przez Camera.names.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera motionLevel [AS 2]

Wartość liczbowa określająca ilość ruchu potrzebną do uruchomienia Camera.onActivity(true).
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera muted [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy użytkownik nie posiada dostęp do kamery (true) czy też posiada (false) we Flash Player Privacy Settings panelu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zegar cyfrowy w ActionScript 3.0

Skrypt pokazuje jak stworzyć cyfrowy zegar w ActionScript 3 z użyciem zewnętrznych czcionek.
Kategoria: Flash > Skrypty


Zegar analogowy w ActionScript 3.0

Skrypt pokazuje jak stworzyć cyfrowy analogowy ActionScript 3 z użyciem sekundnika, minutnika oraz godzinnika ;] .
Kategoria: Flash > Skrypty


Camera name [AS 2]

Nazwa określająca aktualną kamerę, która została zwrócona przez oprogramowanie kamery.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera names [AS 2]

Odzyskuje tablicę wartości określające nazwy wszystkich dostępnych kamer, bez wyświetlania panelu: Flash Player Privacy Settings.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera onActivity [AS 2]

Zdarzenie wykonywane jest kiedy kamera zaczyna lub zatrzymuje wykrywać ruch.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera onStatus [AS 2]

Zdarzenie wykonywane jest kiedy użytkownik pozwala lub odmawia dostępu do kamery.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera quality [AS 2]

Liczba określająca wymagany poziom jakości obrazu, jako, ustalone przez ilość kompresji dla każdej klatki filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 37/144 |Nastpna
37:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors