Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ContextMenuItem caption [AS 2]

Ciąg znaków określający nagłówek (tekst) wyświetlający się w kontekstowym menu.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem copy [AS 2]

Tworzy oraz zwraca dosłowną kopię określonego obiektu ContextMenuItem.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem enabled [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy menu kontekstowe jest aktywne czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem onSelect [AS 2]

Wykonywane jest kiedy użytkownik wywoła odpowiednią opcję z kontekstowego menu Flash Player'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem separatorBefore [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy pasek separatora powinien się pojawić nad określonym wpisem menu.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem visible [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy wpis menu jest widoczny czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa ConvolutionFilter [AS 2]

Klasa ConvolutionFilter nakłada matrix efekt filtru splatania.
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału Alpha przezroczystości z zastępczych kolorów.
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter bias [AS 2]

Odchylenie dodane do wyniku transformacji matrix.
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter clamp [AS 2]

Wskazuje czy obraz ma być uściskany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 51/145 |Nastpna
51:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors