Loading:


ConvolutionFilter clamp [AS 2]

Klasa: ConvolutionFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Wskazuje czy obraz ma być uściskany. Dla pikseli które są poza obrazem, wartość TRUE wskazuje, że obraz jest poszerzony o jego obramowania, takie jakie potrzeba aby go wypełnić do rogów. Wartość FALSE wskazuje, że inny kolr powinien być użyty w tym celu do wypełnienia (color oraz alpha). Domyślnie jest ustawione TRUE.Napisz Artyku³

Listing

import flash.filters.ConvolutionFilter;
import flash.display.BitmapData;
import flash.geom.Rectangle;
import flash.geom.Point;

// zmienne które wpływają na uciskanie
var clamp:Boolean = false;
var clampColor:Number = 0xFF0000;
var clampAlpha:Number = 1;

// Dla zilustrowania, utrzymuje zmienne filtru jako neutralne:
var bias:Number = 0;
var preserveAlpha:Boolean = true;
// konstruowanie matrix'a
var matrixCols:Number = 3;
var matrixRows:Number = 3;
var matrix:Array = [ 1,1,1,
                        1,1,1,
                        1,1,1 ];

var filtr:ConvolutionFilter = new ConvolutionFilter(matrixCols, matrixRows, matrix, matrix.length, bias, preserveAlpha, clamp, clampColor, clampAlpha);

var szerokosc:Number = 100;
var wysokosc:Number = 100;
var duzyObraz:BitmapData = new BitmapData(wysokosc, szerokosc, true, 0xCC00FF00);
var szerokosc2:Number = szerokosc / 2;
var wysokosc2:Number = wysokosc / 2;
var malyObraz:BitmapData = new BitmapData(wysokosc2, szerokosc2, true, 0xCC0000FF);
   
var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc.attachBitmap(duzyObraz, this.getNextHighestDepth());

mc.onPress = function() {
    duzyObraz.applyFilter(malyObraz, new Rectangle(0,0, szerokosc, wysokosc), new Point(0,0), filtr);
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors