Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DropShadowFilter hideObject [AS 2]

Wskazuje czy obiekt oryginalny ma zostać w zupełności ukryty (TRUE).
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter inner [AS 2]

Wskazuje czy cień ma być wewnątrz czy też na zewnątrz od oryginalnego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE).
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter strength [AS 2]

Intensywność samego cienia rozprzestrzeniania. Im większa wartość tym kolor jest znamionowany mocniej do kontrastu pomiędzy cieniem a tłem. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255. Domyślną wartością jest 1.
Kategoria: Flash > ActionScript


6 boczna kostka 3D z użyciem PaperVision 3D 2.0 w ActionScript 3

Skrypt tworzy trójwymiarową animowana kostkę reagującą na ruch myszki w PaperVision3D w wersji 2.0 w środowisku Flash CS4.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa Error [AS 2]

Zawiera informacje o powstałym błędzie w skrypcie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Error message [AS 2]

Zawiera wiadomość błędu powiązaną z obiektem klasy Error
Kategoria: Flash > ActionScript


Error name [AS 2]

Zwiera nazwę obiektu klasy Error.
Kategoria: Flash > ActionScript


Error toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków domyślnie "Error", lub wartość zawartą w Error.message, jeśli jest ona zdefiniowana.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 59/145 |Nastpna
59:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors