Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Microphone onActivity [AS 2]

Wywołuje się, kiedy mikrofon zaczyna lub kończy odbieranie dźwięku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone onStatus [AS 2]

Wywołuje się, kiedy użytkownik udostępni, lub też nie dostęp do mikrofonu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone rate [AS 2]

Tempo w jakim mikrofon zgrywa dźwięk, podana w kHz.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setGain [AS 2]

Ustawia przedrostek mikrofonu, który jest ilością wzmocnienia mikrofonu przed transmitowaniem go.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setRate [AS 2]

Ustawia tempo, w kHz, na którym mikrofon powinien wychwytywać dźwięk.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setSilenceLevel [AS 2]

Ustawia minimalny pułap poziomu oraz czas, który powinien być brany pod uwagę, gdy mikrofon nie spełnia dźwiękowych poziomowych oraz czasowych pułapów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setUseEchoSuppression [AS 2]

Określa, czy tłumienie echa ma być włączone do audio kodera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone silenceLevel [AS 2]

Liczba określająca ilość potrzebnego dźwięku aby zaktywować mikrofon oraz wywołać Microphone.onActivity(true).
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone silenceTimeOut [AS 2]

Wartość liczbowa reprezentująca liczbę milisekund pomiędzy czasem wykrycia zatrzymania odbierania dźwięków z mikrofonu oraz czasem wywołania funkcji Microphone.onActivity(false) .
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone useEchoSuppression [AS 2]

Wartość logiczna; wskazuje TRUE jeśli tłumienie echa jest włączone, lub FALSE w innym wypadku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 82/145 |Nastpna
82:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors