Loading:


Microphone setSilenceLevel [AS 2]

Klasa: Microphone

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

setSilenceLevel(poziomCiszy:Number, [czas:Number]) : Void

 

Ustawia minimalny pułap poziomu oraz czas, który powinien być brany pod uwagę, gdy mikrofon nie spełnia dźwiękowych poziomowych oraz czasowych pułapów.

 

 

Wykrycie aktywności to zdolność do wykrycia kiedy poziom audio sugerujące, że osoba mówi. Kiedy nie ma "rozmowy' , wtedy można oszczędzać pasmo źródłowego audio. Ta infromacja może byc również użyta, aby zasygnalizować, że mikrofon jest głuchy.

 

Ta metoda jest podobna do Camera.setMotionLevel(); obydwie metody są użyte, aby określić wywołanie zdarzenia onActivity.Napisz Artyku³

Listing

var silenceLevel_pb:mx.controls.ProgressBar;
var silenceLevel_nstep:mx.controls.NumericStepper;

this.createEmptyMovieClip("sound_mc", this.getNextHighestDepth());
var active_mic:Microphone = Microphone.get();
sound_mc.attachAudio(active_mic);

silenceLevel_pb.label = "Activity level: %3";
silenceLevel_pb.mode = "manual";
silenceLevel_nstep.minimum = 0;
silenceLevel_nstep.maximum = 100;
silenceLevel_nstep.value = active_mic.silenceLevel;

var nstepListener:Object = new Object();
nstepListener.change = function(evt:Object) {
    active_mic.setSilenceLevel(evt.target.value, active_mic.silenceTimeOut);
};
silenceLevel_nstep.addEventListener("change", nstepListener);

this.onEnterFrame = function() {
    silenceLevel_pb.setProgress(active_mic.activityLevel, 100);
};
active_mic.onActivity = function(active:Boolean) {
    if (active) {
    silenceLevel_pb.indeterminate = false;
    silenceLevel_pb.setStyle("themeColor", "haloGreen");
    silenceLevel_pb.label = "Activity level: %3";
    } else {
    silenceLevel_pb.indeterminate = true;
    silenceLevel_pb.setStyle("themeColor", "0xFF0000");
    silenceLevel_pb.label = "Activity level: (inactive)";
    }
};
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors