Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa MovieClip [AS 2]

Metody klasy MovieClip zapewniają taką samo funkcjonalność jak docelowe klipy filmowe. Niektóre dodatkowe metody nie posiadają jednak takich akcji w przyborniku Actions w panelu Actions.
Kategoria: Flash > ActionScript


Karuzela 3d w ActionScript 2.0 + XML - wersja zaawansowana

W tym artykule, będziemy udoskonalać naszą obecną karuzelę, stworzoną [ tutaj ]. Zaawansowana wersja tego rotatora będzie posiadać:
Kategoria: Flash > Kursy


Własna funkcja tworząca prostokąt w ActionScript 2.0

Funkcja tworzy prostokąt o dowolnych wymiarach oraz kolorze. Funkcja stworzProstokat() przyjmuje 4 parametry:
Kategoria: Flash > ActionScript


Archaiczna animacja dynamicznego tekstu - ActionScript 2.0

Skrypt tworzy animację wpisanego przez nas tekstu w zmiennej "tekst", obsługuje on też kodowanie html oraz możliwa jest modyfikacja prędkości całej animacji po przez zmianę zmiennej "prędkość".
Kategoria: Flash > Skrypty


MovieClip _alpha [AS 2]

Wartość kanału alpha (przezroczystość), nadana dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip blendMode [AS 2]

Opcje mieszania, nadane dla klipu filmowego. Opcje mieszania są widoczne podczas nakładania się dwóch obrazów na siebie. 2 to przycisk, 1 to inny obiekt.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip attachAudio [AS 2]

Określa źródło dźwięku do odtworzenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip attachBotmap [AS 2]

Załącza obraz bitmapowy do klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip attachMovie [AS 2]

Wybiera symbol z biblioteki oraz dołącza go do klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginBitmapFill [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 84/145 |Nastpna
84:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors