Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Animacja wokół Elipsy - AS3

Klasa NetStream dostarcza metody oraz właściwości dla odtwarzania plików Flash Video (FLV) z lokalnego pliku systemu lub adresu HTTP.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa NetStream [AS 2]

Skrypt wyświetla aktualną odległość pomiędzy wyśrodkowanym punktem Sprite oraz kursorem myszki. Tworzy on również linię pomiędzy obydwoma punktami.
Kategoria: Flash > ActionScript


Obliczanie odległości pomiędzy dwoma punktami - AS3

Skrypt tworzy animację piłki poruszającej się wokół elipsy o wysokości: 100 pikseli oraz szerokości 200 pikseli.
Kategoria: Flash > Skrypty


NetStream bufferLength [AS 2]

Zwraca liczbę sekund aktualnych zawartych w bufforze.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream bufferTime [AS 2]

Zwraca liczbę sekund przyporządkowanych do bufera przez NetStream.setBufferTime().
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream checkPolicyFile [AS 2]

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego pliku FLV serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream close [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie wszystkich danych przez strumień, ustawia właściwość NetStream.time na 0, oraz przygotowuje źródło do kolejnego użycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream currentFps [AS 2]

Zwraca liczbę klatek na sekundę do wyświetlenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream onCuePoint [AS 2]

Wywołuje się, gdy osadzony punkt sygnałowy zostanie osiągnięty podczas odtwarzania pliku FLV.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream onMetaData [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbierze opisaną informację osadzoną w odtwarzanym pliku FLV.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 94/145 |Nastpna
94:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors