Loading:


Animacja wokół Elipsy - AS3

Skrypt tworzy animację piłki poruszającej się wokół elipsy o wysokości: 100 pikseli oraz szerokości 200 pikseli. Odległość od osi X jest obliczona na podstawie sinusa, a od osi Y na podstawie cosinusa.

 Napisz Artyku³

Listing

//KOD DLA PLIKU Elipsa.as
package {
        import flash.display.Sprite;
        import flash.events.Event;
       
        public class Elipsa extends Sprite {
               
                private var pilka:Pilka;
                private var kat:Number = 0;
                private var centrumX:Number = 300;
                private var centrumY:Number = 200;
                private var promienX:Number = 200;
                private var promienY:Number = 100;
                private var predkosc:Number = .1;
               
                public function Elipsa() {
                        init();
                }
               
                private function init():void {
                        pilka = new Pilka();
                        addChild(pilka);
                        pilka.x = 0;
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
                }
               
                public function onEnterFrame(e:Event):void {
                        pilka.x = centrumX + Math.sin(kat) * promienX;
                        pilka.y = centrumY + Math.cos(kat) * promienY;
                        kat += predkosc;
                }
        }
}


//KOD dla Plika.as

package {
        import flash.display.Sprite;
       
        public class Pilka extends Sprite {
                private var promien:Number;
                private var kolor:uint;
               
                public function Pilka(promien:Number=40, kolor:uint=0xff0000) {
                        this.promien = promien;
                        this.kolor = kolor;
                        init();
                }
               
                public function init():void {
                        graphics.beginFill(kolor);
                        graphics.drawCircle(0,0, promien);
                        graphics.endFill();
                }
        }
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors