Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Number NEGATIVE_INFINITY [AS 2]

Określa wartość IEEE-754 reprezentującą nieskończoność ujemną.
Kategoria: Flash > ActionScript


Number POSITIVE_INFINITY [AS 2]

Określa wartość IEEE-754 reprezentującą nieskończoność dodatnią.
Kategoria: Flash > ActionScript


Number toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący określony obiektu klasy Number (mojNumber).
Kategoria: Flash > ActionScript


Number valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywny typ wartości określonego obiektu Number.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rysowanie linii w ActionScript 3

Skrypt rysuje linie, gdy użytkownik naciśnie oraz przytrzyma klawisz myszy.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa Object [AS 2]

Klasa Object jest główną klasą w hierarchii ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object addProperty [AS 2]

Tworzy właściwości zwracające/ustawiające getter/setter.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object constructor [AS 2]

Referencja do konstruktora funkcji, dla danej instancji obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object hasOwnProperty [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określonej właściwości, czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object isPropertyEnumerable [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określoną właściwość oraz czy jest ona policzalna.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 96/145 |Nastpna
96:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors