Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Locale getDefaultLang [AS 2]

Domyślny kod języka jaki ma być ustawiony w panelu String dialogowym oknie, lub przez wywołanie metody setDefaultLang().
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setDefaultLang [AS 2]

Ustawia domyślny kod języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setLoadCallback [AS 2]

Ustawia funkcję, która zostaje wywołana kiedy plik XML zostanie wczytany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setString [AS 2]

Ustawia nową wartość ciągu dla danego ID oraz kodu języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Resetowanie pól formularza JavaScript

Skrypt resetuje (usuwa) dane wprowadzone do formularza za pomocą JavaScript.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Microphone names [AS 2]

Sprowadza tablice ciągów znaków, nazw wszystkich dostępnych urządzeń przechwytujących dźwięk, bez wyświetlania okna dialogowego [Flash Player Privacy Settings].
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setGain [AS 2]

Ustawia przedrostek mikrofonu, który jest ilością wzmocnienia mikrofonu przed transmitowaniem go.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setRate [AS 2]

Ustawia tempo, w kHz, na którym mikrofon powinien wychwytywać dźwięk.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setSilenceLevel [AS 2]

Ustawia minimalny pułap poziomu oraz czas, który powinien być brany pod uwagę, gdy mikrofon nie spełnia dźwiękowych poziomowych oraz czasowych pułapów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setUseEchoSuppression [AS 2]

Określa, czy tłumienie echa ma być włączone do audio kodera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 27/32 |Nastpna
27:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors