Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Funkcja losująca losowy baner obsługuje: swf flash, jpg, gif, png

Gotowy kod pobierający wymiary pliku flash swf.
Kategoria: Skrypty > PHP


Klasa LocalConnection [AS 2]

Funkcja pobiera 2 parametry $w - maksymalna szerokość i $h - maksymalna wysokość baneru, następnie losuje z bazy losowo 1 baner i wyświetla go.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection allowInsecureDomain [AS 2]

Klasa LocalConnection umożliwia komunikację między różnymi instancjami Flash Player, np. plik SWF w kontenerze HTML lub w osadzonym albo autonomicznym odtwarzaczu.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection send [AS 2]

Wywołuje się, gdy odbieranie_lc, który pliku SWF jest wykonywany na zabezpieczonym protokole (HTTPS) odbierze żądanie do wykonania metody z obiektu LocalConnection, który jest przechowywany na serwerze HTTP.
Kategoria: Flash > ActionScript


Jak pobrać wymiary (wysokość i szerokość ) pliku flash swf, gif, jpg za pomocą PHP

Zwraca ciąg znaków reprezentujący domenę lokacji aktualnego pliku SWF.
Kategoria: Skrypty > PHP


LocalConnection domain [AS 2]

Wywołuje metodę na otwartym połączeniu w innym pliku SWF (odbieranie obiektu LocalConnection).
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Locale ( mx.lang.Locale ) [AS 2]

Klasa mx.lang.Locale pozwala ci na kontrolowanie kilku językowego tekst zostaje wyświetlony pliku SWF. Panel Flash String pozwala ci użyć ciągu ID zamiast ciągów literalnych w dynamicznym polu tekstowym. To pozwala ci na stworzenie pliku SWF, który wyświetla tekst załadowany z określonego językowego pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [AS 2]

Skrypt tworzy plik SWF, który wypełnia całe okno przeglądarki oraz jego elementy wewnątrz zachowują tą samą wielkość nie zależnie od rozmiarów okna (brak skalowania).
Kategoria: Flash > Kursy


Klasa Mouse [AS 2]

Klasa Mouse jest wysoko poziomową klasą, której właściwości oraz metody są dostępne bez użycia konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


Mouse hide [AS 2]

Ukrywa kursor myszki w pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors