Loading:


Funkcja losująca losowy baner obsługuje: swf flash, jpg, gif, png

Funkcja pobiera 2 parametry $w - maksymalna szerokość i $h - maksymalna wysokość baneru, następnie losuje z bazy losowo 1 baner i wyświetla go.

Funkcja obsługuje banery w formatach: flash swf, jpg, png i gif


SQL dla funkcji:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `baner` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `link` varchar(255) NOT NULL,
  `plik` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ;Napisz Artyku³

Listing


<?php
function lacz_bd()
{  
  $db = new mysqli('localhost', 'root', '', 'nazwa_bazy');    
    if (! $db)
      return false;
   $db->autocommit(TRUE);
   return $db;
}

//Funckja wyświetlająca losowy baner swf, jpg, gif, png
function baner($w,$h){
        $db = lacz_bd();
       
        $zapytanie = "Select plik, link  from baner ORDER BY RAND() LIMIT 1 ";
        $wynik = $db->query($zapytanie);       
        $wiersz = $wynik->fetch_assoc();       
        $plik =  stripslashes($wiersz['plik']); 
        $link =  stripslashes($wiersz['link']); 
       
        $imageInfo_tpm = (getimagesize($plik, $info));
        $width = $imageInfo_tpm[0];
        $height = $imageInfo_tpm[1];
       
        $imageType = $imageInfo_tpm['mime'];
       
        //jesli wymiary baneru są za duże muzimy je zmniejszyć
        if($width>$w)$width=$w;
        if($height>$h)$height=$h;
               
                if($imageType=='application/x-shockwave-flash'){
                       
                        $kodZwrotny = '<object type="application/x-shockwave-flash" data="'.$plik.'" width="'.$width.'" height="'.$height.'">
                                                        <param name="movie" value="baner/'
.$plik.'" />
                                                        </object>'
;
                       
                }elseif($imageType=='image/gif' || $imageType=='image/jpeg' || $imageType=='image/png'){
               
                        $kodZwrotny = '<a href="http://'.$link.'"><img src="'.$plik.'" width="'.$width.'" height="'.$height.'" alt="" border="0" /></a>';
                       
                }
        //uwalniamy tablice tymczasowoą
        unset($imageInfo_tpm);
       
        return $kodZwrotny;
}


//wyświetlamy baner o max szerokości 600px i max wysokości 100px
echo baner('600','100');
?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors