Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Styl CSS list-style-type

Funkcja zmienia wygląd komponentów takich jak: typ, wielkość, kolor czcionki, kolor tła czy dekoracje czcionki.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS page

Styl definiuje typ listy.
Kategoria: Style CSS >


iconv_set_encoding

Styl definiuje właściwości listy. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości listy: list-style-image, list-style-position, list-style-type. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie.
Kategoria: Funkcje > PHP


setStyle() [AS 2]

Styl definiuje typ strony.
Kategoria: Flash > ActionScript


Styl CSS list-style

Zapytanie zdalnej strony danego gniazda, które mogą znikać z host/pot lub ze ścieżki plików systemowych Unix, w zależności od typu
Kategoria: Style CSS >


socket_getpeername

Zapytania lokalnej strony danego gniazda które mogą wynikać z host/port lub lub ze ścieżki plików systemowych Unix, w zależności od typu
Kategoria: Funkcje > PHP


socket_getsockname

Kontroler import, zaimportuje określony przez użytkownika pakiet Flash'a bądź określoną klasę.
Kategoria: Funkcje > PHP


Importowanie klas oraz pakietów - kontroler import [AS 2]

Zmienia wartość zmiennej typ na zestaw_znaków . Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Flash > Kursy


Jak sprawdzić, pobrać wartość pola radio w JavaScript

Skrypt sprawdza które pole typu radio zostało zaznaczone następnie pobiera jego wartość.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Klasa - Accessibility [AS 2]

Klasa Accessibility zarządza za komunikacje z czytnikami ekranu. Czytniki ekranu są typem technologii wspierającą dla niedowidzących użytkowników odtwarzanie jako dźwięku różnych elementów filmu Flash takie jak obiekty: grafik, klipów filmowych, przycisków oraz pól tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors