Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Matrix rotate [AS 2]

Ustawia wartości dla aktualnego matrix'u, aby matrix mógł nadawać transformację obracania.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setGain [AS 2]

Ustawia przedrostek mikrofonu, który jest ilością wzmocnienia mikrofonu przed transmitowaniem go.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setRate [AS 2]

Ustawia tempo, w kHz, na którym mikrofon powinien wychwytywać dźwięk.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setSilenceLevel [AS 2]

Ustawia minimalny pułap poziomu oraz czas, który powinien być brany pod uwagę, gdy mikrofon nie spełnia dźwiękowych poziomowych oraz czasowych pułapów.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecolorset

Ta funkcja ustawia indeks w palecie określonego koloru. Jest to użyteczne podczas tworzenia efektu flood-fill-like w palecie obrazu bez bez obciążania wykonywania faktycznej flood-fill.
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecolortransparent

Ustawia przeźroczystość koloru w danym obrazku
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip cacheAsBitmap [AS 2]

Jeśli ustawiona na TRUE, wtedy Flash Player cache'uje (przetrzymuje w pamięci podręcznej) zewnętrzne bitmapy, reprezentujące klipy filmowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip lineTo [AS 2]

Rysuje linię używając aktualnego stylu linii z aktualnej pozycji do (x, y); aktualna rysująca pozycja jest wtedy ustawiana na (x, y).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip loadvariables [AS 2]

Odczytuje dane z zewnętrznych plików oraz ustawia wartości dla zmiennych w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _quality [AS 2]

Ustawia lub odzyskuje renderingu jakości użytego w pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 25/32 |Nastpna
25:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors