Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Karuzela 3D produktów w ActionScript 2.0 + XML - wersja średnio-zaawansowana

Funkcja pobiera słowo i zwraca dla niego podpowiedzi oraz ilość wyników z google funkcja korzysta z pliku xml udostępnianego przez google.
Kategoria: Flash > Kursy


Karuzela 3d w ActionScript 2.0 + XML - wersja zaawansowana

W tym kursie, przedstawimy jak zrobił własną karuzelę, czy też rotator trójwymiarowy za pomocą języka ActionScript 2.0. Gotowy produkt powinien wyglądać zbliżenie do podanego poniżej przykładu:
Kategoria: Flash > Kursy


Klasa XML [AS 2]

W tym artykule, będziemy udoskonalać naszą obecną karuzelę, stworzoną [ tutaj ]. Zaawansowana wersja tego rotatora będzie posiadać:
Kategoria: Flash > ActionScript


XML addRequestHeader [AS 2]

Skrypt tworzy gotowy rotator banerów Flash, obrazy są pobierane z pliku XML, oraz co każde 3 sekundy następują przejścia.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML contentType [AS 2]

Użyj metod oraz właściwości klasy XML, aby wczytać, przetworzyć, wysłać, stworzyć lub manipulować dokument drzewa XML. hierarchiczny
Kategoria: Flash > ActionScript


XML createElement [AS 2]

Dodaje lub zmienia wymagane nagłówki HTTP (jak na przykład Content-Type lub SOAPAction) wysyłane przez akcje POST.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML createTextNode [AS 2]

Zawartość typu MIME, która jest wysłana do serwera, kiedy wywołujesz metodę: XML.send() lub XML.sendAndLoad().
Kategoria: Flash > ActionScript


XML docTypeDecl [AS 2]

Tworzy nowy element XML, z nazwą określoną w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Pobranie podpowiedzi (suggest) z google dla wpisywanego słowa

Tworzy nowy tekstowy przodek XML, określony przez tekst 'wartosc'.
Kategoria: Skrypty > PHP


Rotator zdjęć oraz banerów w ActionScript 3 - wersja podstawowa

Określa informację o deklaracji DOCTYPE dokumentu XML.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 22/28 |Nastpna
22:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors