Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XML send [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML oraz wysyła go na określony adres URL 'cel'.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML sendAndLoad [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML, wysyła go na określony adres URL używając metody POST, pobiera odpowiedź serwera, oraz wczytuje go do wynikowy XML, określonego w parametrach.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML status [AS 2]

Automatycznie wysyła oraz zwraca wartość liczbową, która określa, czy dokument XML został poprawnie przetworzony do obiektu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML xmlDecl [AS 2]

Ciąg znaków, określający informacje o deklaracji dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa XMLNode [AS 2]

Dokument XML jest zaprezentowany we Flash'u przez klasę XML. Każdy element hierarchicznego drzewa jest zaprezentowany przez obiekt XMLNode.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode appendChild [AS 2]

Załącza określony węzeł do listy potomków obiektu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode attributes [AS 2]

Określa obiekt zawierający wszystkie atrybuty określone w instancji XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode childNodes [AS 2]

Tablica określająca obiekt potomka XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode cloneNode [AS 2]

Kontroluje oraz zwraca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Migoczący obrazek po zmiany pozycji tła [ background position ] w Internet Explorer 6

Kontroluje oraz zwraca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.
Kategoria: Skrypty > HTML


Poprzednia | 24/28 |Nastpna
24:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors