Loading:


XML sendAndLoad [AS 2]

Klasa: XML

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML, wysyła go na określony adres URL używając metody POST, pobiera odpowiedź serwera, oraz wczytuje go do wynikowy XML, określonego w parametrach.

 

Odpowiedź serwera wczytuje tak samo przy użyciu metody XML.load().

 

Kiedy metoda sendAndLoad() jest wykonywana, właściwość obiektu XML loaded jest ustawiana na false. Kiedy dane XML wczytuja się w całości, wtedy właściość loaded jest ustawiana na true jeśli dane zostaja poprawnie wczytane, oraz zdarzenie onLoad jest wywoływane. Dane XML nie są przetwarzane, dopóki nie zostana w całości pobrane. Jeśli obiekt XML wcześniej wczytany zawiera jakieś drzewo XMl, wtedy te drzewa są usuwane.Napisz Artyku³

Listing

//potrzebujemy stworzyć dwa pole tekstowe: username_txt oraz password_txt

var login_str:String = "<login username=\""+username_txt.text+"\" password=\""+password_txt.text+"\" />";
var moj_xml:XML = new XML(login_str);
var mojLoginReply_xml:XML = new XML();

mojLoginReply_xml.ignoreWhite = true;

mojLoginReply_xml.onLoad = function(sukces:Boolean){

    if (sukces) {

        if ((mojLoginReply_xml.firstChild.nodeName == "packet") &&
            (mojLoginReply_xml.firstChild.attributes.sukces == "true")) {
            gotoAndStop("loggedIn");
        } else {
            gotoAndStop("zlyLogin");
        }

    } else {
        gotoAndStop("brakPolaczenia");
    }

};

moj_xml.sendAndLoad("http://www.funkcje.net/plik.cfm", mojLoginReply_xml);
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors