Loading:


Sortowanie alfabetyczne List, ArrayList, Collection w JAVA

Skrypt pokazuje jak posortować listę ( w tym przypadku listę obiektów z właściwością 'nazwa') według porządku alfabetycznego. List<MojObiekt>. Przykłąd używa comparator'a oraz Collection.sort metody dla list.Napisz Artyku³

Listing

//Główny kod, przyjmijmy że listaObiektów ma 3 obiekty z właściwościami 'nazwa' zadeklarowanymi

MojObiekt[] listaObiektowArray = new MojObiekt[listaObiektow.size()];
//konwertowanie do Array
listaObiektow.toArray(listaObiektowArray);
//tworzenie nowego comparatora
Comparator<MojObiekt> nazwaComparator = new NazwaComparator();
//ackaj sortowania
Arrays.sort(listaObiektowArray , nazwaComparator);
//konwertujemy spowrotem na Listę obiektów
List<MojObiekt> posortowanaLista = Arrays.asList(listaObiektowArray );


//kod dla comparatora
package uk.co.portaltech.quicklive.recenitems.comparators;

import java.util.Comparator;

public class NazwaComparator implements Comparator<MojObiekt>{

    public int compare(MojObiekt ao1, MojObiekt ao2) {
       
        return ao1.getNazwa().compareTo(ao2.getNazwa());

    }
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors