Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DropShadowFilter angle [AS 2]

Funkcja zwraca prostokąt.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter angle [AS 2]

Definiuje kąt padania efektu płaskorzeźby. Dozwolone wartości z przedziału 0 - 360 stopni, wartością domyślna jest 45.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter angle [AS 2]

Prostokąt, który definiuje wielkość oraz lokalizacje obrazu bitmapowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


printer_draw_rectangle

Kąt padania cienia, od 0 do 360 stopni (punkt pływający).
Kategoria: Funkcje > PHP


BevelFilter.angle [AS 2]

Kąt padania filtru, podany w stopniach.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.rectangle [AS 2]

Kąt padania filtru, podany w stopniach. Dostępne wartości to przedział od 0 do 360 stopni. Domyślnie jest to 45.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagefilledrectangle

Tworzy prostokąt wypełniony kolorem $color w danym obrazku $image, zaczynając od punktu 1 i zakończony w punkcie 2. 0,0 to lewy górny róg obrazu
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa Rectangle [AS 2]

Klasa Rectangle jest używana do tworzenia oraz modyfikowania obiektów Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle bottomRight [AS 2]

Zwraca lokację prawego-dolnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle bottom [AS 2]

Zwraca sumę właściwości y oraz height .
Kategoria: Flash > ActionScript


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors