Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

atan ( float $argument )

Arcus tangens dwóch zmiennych.
Kategoria: Funkcje > PHP


atan2()

Oblicza arcus tangens liczby
Kategoria: Funkcje > PHP


atan()

Area tangens hiperboliczny.
Kategoria: Funkcje > PHP


atanh()

Omówione w tym rozdziale będą między innymi: - typy danych, czyli zmiennych ( String, int, Array, Capabilities, ... ) - operatory matematyczne ( +, /, -, %, ... ) - kontrolery nasłuchiwawcze ( addEventListener ) - kolekcjoner śmieci, czyli Pan od sprzątania :] ( Garbage Collector ) - wyjątki oraz obsługa błędów ( Exceptions and Error Handling ) Przygotujcie i skupcie się, bo to naprawdę potrzebne i ważne rzeczy ;]
Kategoria: Funkcje > PHP


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 4

Ta funkcja oblicza arcus tangens dwóch zmiennych x i y .
Kategoria: Flash > Kursy


atan2 ( float $y , float $x )

Funkcja atan() zwraca w radianach arcus tangens argumentu argument .
Kategoria: Funkcje > PHP


atanh ( float $arg )

Zwraca area tangens hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, dla której tangens hiperboliczny jest równy arg .
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa ConvolutionFilter [AS 2]

Klasa ConvolutionFilter nakłada matrix efekt filtru splatania.
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter matrixX [AS 2]

Wymiar x dla matrix (liczba kolumn w matrix'ie).
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter preserveAlpha [AS 2]

Wskazuje jakie splatanie jest użyte.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors