Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Synchonizacja dźwięku z animacją - dostępne parametry [FLASH 8]

Omówienie, wyjaśnienie oraz kiedy używać dostępnych parametrów do synchronizacji dźwięków w filmie Flasha.
Kategoria: Flash > Artykuły


_soundbuftime [AS 2]

Rozmiar bufora dźwięku, podawany w sekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Style CSS cue-after

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku po elemencie.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS cue-before

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed elementem.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS cue

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące style: cue-after, cue-before. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie. Można podać dwa dźwięki lub tylko jeden (wtedy oba przyjmą tą samą wartość).
Kategoria: Style CSS >


attachSound() [AS 2]

Tworzy nowy klon pliku dźwiękowego (AIF lub WAV), dostepnego w bibliotece.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadSound() [AS 2]

Wczytuje do obiektu Sound osobne źródło dźwięku MP3 (na ogół plik MP3).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound start() [AS 2]

Odwarza dźwięk, powiązany z obiektem Sound. Przed odtwarzanie dźwięk musi zostać przypisany do obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound stop() [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie dźwięku, powiązanego z obiektem Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


setPan() [AS 2]

Zmienia położenie dźwięku na panoramie stereo.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/6 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors