Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Księga gości

Dopełnia tablicę do podanej długości podanymi wartościami, zwraca kopię tablicy wejście dopełnioną do rozmiaru określonego przez rozmiar wartością wartość .
Kategoria: Skrypty > PHP


Księga gości z nawigacją (następny poprzedni) dane w pliku

Podkłada ciąg do pewnej długości innym ciągiem znaków.
Kategoria: Skrypty > PHP


Księga gości PHP i MySQL

Porównuje $main_str z pozycji $offset z długości $length znaków.
Kategoria: Skrypty > PHP


Tworzenie dynamicznej Księgi Gości w ActionScript 3 + XML i PHP

W przeciwieństwie do strlen(), iconv_strlen() zlicza wystąpienia znaków w danym bajcie sekwencji str w oparciu o określony zestaw znaków, wynik ie musi być koniecznie identyczny z długością ciągu w bajtach
Kategoria: Flash > Kursy


array_pad()

Skrypt tworzy księgę gości.
Kategoria: Funkcje > PHP


str_pad()

Skrypt tworzy księgę gości z danymi przechowywanymi w pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_compare()

Skrypt tworzy księgę gości przechowującą dane w bazie MySQL.
Kategoria: Funkcje > PHP


iconv_strlen

Ukazana w tym kursie dynamiczna Księga Gości wykorzystuje plik XML do przechowywania wiadomości, jej silnik jest w całości napisany w AS3 oraz korzysta z PHP. Nie ma potrzeby wykorzystywać tutaj żadnych baz danych, ponieważ XML to alternatywa dla tego.
Kategoria: Funkcje > PHP


Pasek ładowania filmu Flash - Loading, Progress Bar [AS 2]

Skrypt tworzy animację rozciągania się paska postępu o nazwie pasek_mc który jest długością wprost proporcjonalny do załadowanego procentu filmu.
Kategoria: Flash > Skrypty


hypot

hypot() zwraca długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego, o długościach przyprostokątnych x i y , lub odległość punktu o współrzędnych (x , y ) od początku układu współrzędnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors