Loading:


Księga gości PHP i MySQL

Skrypt tworzy księgę gości przechowującą dane w bazie MySQL.Napisz Artyku³

Listing


//Plik ksiega.html

<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<TITLE>Księga gości</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN="CENTER"
   STYLE="background-color:red;color:white;font-weight:bold">
Dodaj wpis:
</P>

<?PHP include("add.inc") ?>

<P ALIGN="CENTER"
   STYLE="background-color:red;color:white;font-weight:bold">
Aktualne wpisy:
</P>

<?PHP include("guestbook.inc") ?>

</BODY>
</HTML>
//Dodawanie wpisu add.inc ##################################

<FORM ACTION="guestbook.php"
      METHOD="POST"
>
<TABLE BORDER="0"
       ALIGN="center"
       STYLE="background-color:yellow;"
>
<TR>
  <TD>Imię:</TD>
  <TD>
    <INPUT TYPE="text" NAME="imie" STYLE="width:150">
  </TD>
  <TD>Nazwisko:</TD>
  <TD>
    <INPUT TYPE="text" NAME="nazwisko" STYLE="width:152">
  </TD>
</TR><TR>
  <TD>Adres email:</TD>
  <TD COLSPAN="3">
    <INPUT TYPE="text" NAME="email" STYLE="width:380">
  </TD>
</TR><TR>
  <TD>Wpis:</TD>
  <TD COLSPAN="3">
    <TEXTAREA NAME="contents" rows="5" cols="45" STYLE="width:380">
    </TEXTAREA>
  </TD>
</TR><TR>
  <TD COLSPAN="4" ALIGN="center">
    <INPUT TYPE="submit" VALUE="Dodaj">
  </TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>


//Plik przetwarzający wpis guestbook.php #########################

<?PHP

$ile = 2;

function readRecord($result)
{
  $row = mysql_fetch_row($result);
  if(!$row){
    return false;
  }
  else{
    $contents = $row[1]."<BR>";
    $contents .= $row[2]."<BR>";
    $contents .= $row[3]."<BR>";
    $contents .= $row[4]."<BR><BR>";
  }
  return $contents;
}

function readGuestBook($from, $ile)
{
  $query = "SELECT * FROM GUESTBOOK WHERE ID <= ".$from;
  $query .= " AND ID > ". ($from - $ile) ." ";
  $query .= "ORDER BY ID DESC";

  $result = mysql_query($query);
  if(!$result){
    echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.1");
    return false;
  }
  $contents = "";
  do{
    $record = readRecord($result);
    $contents .= $record;
  }
  while ($record !== false);
  return $contents;
}
function addToGuestBook($imie, $nazwisko, $email, $contents)
{
  $query = "INSERT INTO GUESTBOOK (IMIE, NAZWISKO, EMAIL, CONTENTS) ";
  $query .= "VALUES('".$imie."','";
  $query .= $nazwisko."','";
  $query .= $email."','";
  $query .= $contents."'";
  $query .= ")";
  $result = mysql_query($query);
  if(!$result){
    //echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.");
    return false;
  }
}

if(isSet($_GET["from"])){
  $from = $_GET["from"];
}
else{
  $from = 0;
}

if($from <= 0){
  $from = 0;
  $prev = 0;
  $next = $ile;
}
else{
  $prev = $from - $ile;
  $next = $from + $ile;
}

if(isSet($_POST["imie"])){
  $imie = $_POST["imie"];
}
else{
  $imie = "";
}

if(isSet($_POST["nazwisko"])){
  $nazwisko = $_POST["nazwisko"];
}
else{
  $nazwisko = "";
}

if(isSet($_POST["email"])){
  $email = $_POST["email"];
}
else{
  $email = "";
}

if(isSet($_POST["contents"])){
  $contents = $_POST["contents"];
}
else{
  $contents = "";
}

$link = mysql_connect("localhost", "test");
$flag = mysql_select_db("test");
if(!$link || !$flag){
  echo("Problem z połączeniem z bazą danych.");
  exit;
}
$query = "SELECT MAX(ID) FROM GUESTBOOK";

if(!$result = mysql_query($query)){
  echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.");
  mysql_close($link);
  exit;
}

if(!$row = mysql_fetch_row($result)){
  echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.");
  mysql_close($link);
  exit;
}
$rek_no = $row[0];

if(!isSet($rek_no))
  $rek_no = 0;

if($from <= 0 || $from >= $rek_no){
  $from = $rek_no;
  $prev = $rek_no;
  $next = $rek_no - $ile;
}
else{
  $prev = $from + $ile;
  $next = $from - $ile;
}

if($imie == "" || $nazwisko == "" || $email == "" || $contents == ""){
  $tempStr = readGuestBook($from, $ile);
  echo($tempStr);
}
else{
  addToGuestBook($imie, $nazwisko, $email, $contents);
  $tempStr = readGuestBook($from, $ile);
  echo($tempStr);
}

mysql_close($link);

$code = <<<TEMP
<A HREF="guestbook.php?from=$prev">Poprzednie</A>
<A HREF="guestbook.php?from=$next">Następne</A>
TEMP;

if($rek_no > $ile){
  echo("$code");
}
?>


//Plik  guestbook.inc ############################################

<?PHP

$ile = 2;

function readRecord($result)
{
  $row = mysql_fetch_row($result);
  if(!$row){
    return false;
  }
  else{
    $contents = $row[1]."<BR>";
    $contents .= $row[2]."<BR>";
    $contents .= $row[3]."<BR>";
    $contents .= $row[4]."<BR><BR>";
  }
  return $contents;
}

function readGuestBook($from, $ile)
{
  $query = "SELECT * FROM GUESTBOOK WHERE ID <= ".$from;
  $query .= " AND ID > ". ($from - $ile) ." ";
  $query .= "ORDER BY ID DESC";

  $result = mysql_query($query);
  if(!$result){
    echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.1");
    return false;
  }
  $contents = "";
  do{
    $record = readRecord($result);
    $contents .= $record;
  }
  while ($record !== false);
  return $contents;
}
function addToGuestBook($imie, $nazwisko, $email, $contents)
{
  $query = "INSERT INTO GUESTBOOK (IMIE, NAZWISKO, EMAIL, CONTENTS) ";
  $query .= "VALUES('".$imie."','";
  $query .= $nazwisko."','";
  $query .= $email."','";
  $query .= $contents."'";
  $query .= ")";
  $result = mysql_query($query);
  if(!$result){
    //echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.");
    return false;
  }
}

if(isSet($_GET["from"])){
  $from = $_GET["from"];
}
else{
  $from = 0;
}

if($from <= 0){
  $from = 0;
  $prev = 0;
  $next = $ile;
}
else{
  $prev = $from - $ile;
  $next = $from + $ile;
}

if(isSet($_POST["imie"])){
  $imie = $_POST["imie"];
}
else{
  $imie = "";
}

if(isSet($_POST["nazwisko"])){
  $nazwisko = $_POST["nazwisko"];
}
else{
  $nazwisko = "";
}

if(isSet($_POST["email"])){
  $email = $_POST["email"];
}
else{
  $email = "";
}

if(isSet($_POST["contents"])){
  $contents = $_POST["contents"];
}
else{
  $contents = "";
}

$link = mysql_connect("localhost", "test");
$flag = mysql_select_db("test");
if(!$link || !$flag){
  echo("Problem z połączeniem z bazą danych.");
  exit;
}
$query = "SELECT MAX(ID) FROM GUESTBOOK";

if(!$result = mysql_query($query)){
  echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.");
  mysql_close($link);
  exit;
}

if(!$row = mysql_fetch_row($result)){
  echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.");
  mysql_close($link);
  exit;
}
$rek_no = $row[0];

if(!isSet($rek_no))
  $rek_no = 0;

if($from <= 0 || $from >= $rek_no){
  $from = $rek_no;
  $prev = $rek_no;
  $next = $rek_no - $ile;
}
else{
  $prev = $from + $ile;
  $next = $from - $ile;
}

if($imie == "" || $nazwisko == "" || $email == "" || $contents == ""){
  $tempStr = readGuestBook($from, $ile);
  echo($tempStr);
}
else{
  addToGuestBook($imie, $nazwisko, $email, $contents);
  $tempStr = readGuestBook($from, $ile);
  echo($tempStr);
}

mysql_close($link);

$code = <<<TEMP
<A HREF="guestbook.php?from=$prev">Poprzednie</A>
<A HREF="guestbook.php?from=$next">Następne</A>
TEMP;

if($rek_no > $ile){
  echo("$code");
}
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors