Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

rtrim()

Usuwa białe znaki z końca ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_add

Dodaje lewą do prawej za pomocą następujących zasad (pobierane z MSDN Library), które odpowiadają Visual Basic:
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_neg

Wykonuje logiczną negację wariantu.
Kategoria: Funkcje > PHP


sizeof

Ta funkcja jest aliasem dla: count().
Kategoria: Funkcje > PHP


Przeskalowanie obrazka bez straty jakości Asido

Skrypt skaluje obrazek do rozmiarów podanych w parametrach bez utraty jakości wykorzystując bibliotekę Asido.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


Importowanie klas oraz pakietów - kontroler import [AS 2]

Kontroler import, zaimportuje określony przez użytkownika pakiet Flash'a bądź określoną klasę.
Kategoria: Flash > Kursy


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 2

W Action Script 3 tak jak w innych językach, występują polecenia warunkowe oraz pętlę - są to niezwykle przydatne komponenty w składni AS dzięki, którym jesteśmy pisać prawdziwe oraz zbudowane skrypty.
Kategoria: Flash > Kursy


BitmapData hitTest [AS 2]

Sprawdza czy wystąpiła kolizja między danym obiektem BitmapData z innym obiektem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Button [AS 2]

Opis, spis metod oraz właściwości, przykład wykorzystania klasy Button.
Kategoria: Flash > ActionScript


Łączenie dwóch tabel z użyciem klauzuli where - SQL

Połączenie dwóch tabeli w jedną, z użyciem where, w języku MySQL, Oracle oraz innych..
Kategoria: Skrypty > SQL


1/7 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors