Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Liczbowy loading dla filmu Flash [AS 2]

Jeśli nie używasz żadnej biblioteki pomocniczej, to zapewne jesteś zmuszony do stworzenia dużej ilości kodu obsługującego obiekt XMLHttpRequest, z obsługą różnych przeglądarek, śledzącego stan wykonania zapytania, a nastęnie wyciągającego i przetwarzającego uzyskaną odpowiedź.
Kategoria: Flash > Skrypty


Loading ActionScript 3 - animacja ładowania filmu [ AS 3 ]

Skrypt pokazuje jak dzięki E4X (ECMAScript for XML) AS3 jest w stanie załadować plik XML oraz wyświetlić jego zawartość.
Kategoria: Flash > Skrypty


Prototype Ajax.Request

Skrypt tworzy animację rozciągania się paska postępu o nazwie pasek_mc który jest długością wprost proporcjonalny do załadowanego procentu filmu.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Wczytywanie pliku XML do ActionScript 3

Skrypt wymaga dynamicznego pola statycznego, który znajduje się w klipie filmowym o nazwie loader_mc, cały kod jest wewnątrz klipu filmowego loader_mc.
Kategoria: Flash > Skrypty


Pasek ładowania filmu Flash - Loading, Progress Bar [AS 2]

Kurs ten pokaże wam krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, podczas tworzenia (loadingu) wstępnej animacji ładowania plików SWF, zdjęć czy też XML lub innych plików zewnętrznych.
Kategoria: Flash > Skrypty


Tworzenie animacji liczbowej ładowania plików SWF, zdjęć czy XML w ActionScript 3

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego obiektu serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.
Kategoria: Flash > Kursy


MovieClipLoader checkPolicyFile [AS 2]

Ta klasa pozwala ci zaimplementować słuchacza zwrotnego, który podaje status podczas ładowania do klipu filmowego: SWF, JPEG, GIF, oraz PNG plików.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa MovieClipLoader [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów danych, które zostały załadowane do odtwarzacza.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream bytesLoaded [AS 2]

Zwraca totalny rozmiar w bajtach ładowanego pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream bytesTotal [AS 2]

Skrypt oblicza procent załadowanego aktualnego pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors