Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Capabilities hasMP3 [AS 2]

Określa czy system posiada dekoder MP3.
Kategoria: Flash > ActionScript


Equalizer muzyczny w ActionScript 3.0

Skrypt tworzy equalizer reagujący na dźwięki muzyki. Posiada on panel kontrolny w klasie Main.AS, który jest ukazany na dole.
Kategoria: Flash > Skrypty


MovieClip attachAudio [AS 2]

Określa źródło dźwięku do odtworzenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Sound [AS 2]

Klasa Sound pozwala na kontrolowanie muzyki, dźwięku w filmie Flash.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound attachSound [AS 2]

Załącza określony dźwięk przekazany w parametrze, do określonego obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound checkPolicyFile [AS 2]

Określa, czy Flash Player powinien próbować ściągnąć certyfikat polityki z innej witryny przed załadowaniem dźwięku z serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound duration [AS 2]

Zwraca długość dźwięku, w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę załadowanych bajtów (źródłowych) dla określonego obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getBytesTotal [AS 2]

Zwraca wielkość w bajtach, określonego obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getPan [AS 2]

Zwraca poziom ułożenie dźwięku w głośnikach przez ostatnie wywołanie setPan(), jako liczbę z przedziału -100 (lewy kanał) do +100 (prawy kanał).
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors