Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Obracanie (rotate) obrazka PHP Asido

Skrypt obraca obrazek o daną ilość stopni wynik zapisuje jako nowy obrazek.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


Obracanie 3D na osi X i Y obiektów w trójwymiarze [ ActionScript 3 ]

Skrypt pokazuje jak stworzyć efekt obracającej się karty w pozycji poziomej, po najechaniu na obiekt.
Kategoria: Flash > Skrypty


Matrix a [AS 2]

Klasa flash.geom.Matrix reprezentuję transformację matrix. która określa jak wypozycjonować punkty z jednej przestrzeni współrzędnych do drugiej.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix b [AS 2]

Wartość w pierwszym rekordzie, pierwszej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi x, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix c [AS 2]

Wartość w drugim rekordzie, pierwszej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi y, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix d [AS 2]

Wartość w pierwszym rekordzie, drugiej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi x, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Efekt obracającej się karty w Flash CS4 - flip effect [AS 3]

Wartość w drugim rekordzie, drugiej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi y, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa Matrix (flash.geom.Matrix) [AS 2]

Ustawia wartości dla aktualnego matrix'u, aby matrix mógł nadawać transformację obracania.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix rotate [AS 2]

Obrót pola tekstowego, podana w stopniach, od jego oryginalnego położenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _rotation [AS 2]

Skrypt tworzy losowo ułożone obiekty Sprite w 3D oraz według pozycji myszki obraca je proporcjonalnie do wychylenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors