Loading:


Obracanie 3D na osi X i Y obiektów w trójwymiarze [ ActionScript 3 ]

Skrypt tworzy losowo ułożone obiekty Sprite w 3D oraz według pozycji myszki obraca je proporcjonalnie do wychylenia.

 

Efekt trój wymiaru dla kilku obiektów.

 

Wersja On-Line:

 Napisz Artyku³

Listing

//KOD DLA KLASY Obrot3D.as

package {
        import flash.display.Sprite;
        import flash.display.StageAlign;
        import flash.display.StageScaleMode;
        import flash.events.Event;

        public class Obrot3D extends Sprite
        {
                private var pilki:Array;
                private var iloscPilek:uint = 50;
                private var fl:Number = 250;
                private var vpX:Number = stage.stageWidth / 2;
                private var vpY:Number = stage.stageHeight / 2;
               
                public function Obrot3D()
                {
                        init();
                }
               
                private function init():void
                {
                        stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
                        stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
                       
                        pilki = new Array();
                        for(var i:uint = 0; i < iloscPilek; i++)
                        {
                                var pilka:Pilka3D = new Pilka3D(15);
                                pilki.push(pilka);
                                pilka.xpos = Math.random() * 200 - 100;
                                pilka.ypos = Math.random() * 200 - 100;
                                pilka.zpos = Math.random() * 200 - 100;
                                addChild(pilka);
                        }
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
                }
               
                private function onEnterFrame(event:Event):void
                {
                        var angleX:Number = (mouseY - vpY) * .001;
                        var angleY:Number = (mouseX - vpX) * .001;
                        for(var i:uint = 0; i < iloscPilek; i++)
                        {
                                var pilka:Pilka3D = pilki[i];
                                rotateX(pilka, angleX);
                                rotateY(pilka, angleY);
                                doPerspective(pilka);
                        }
                        sortZ();
                }
               
                private function rotateX(pilka:Pilka3D, angleX:Number):void
                {
                        var cosX:Number = Math.cos(angleX);
                        var sinX:Number = Math.sin(angleX);
                       
                        var y1:Number = pilka.ypos * cosX - pilka.zpos * sinX;
                        var z1:Number = pilka.zpos * cosX + pilka.ypos * sinX;
                       
                        pilka.ypos = y1;
                        pilka.zpos = z1;
                }
                private function rotateY(pilka:Pilka3D, angleY:Number):void
                {
                        var cosY:Number = Math.cos(angleY);
                        var sinY:Number = Math.sin(angleY);
                       
                        var x1:Number = pilka.xpos * cosY - pilka.zpos * sinY;
                        var z1:Number = pilka.zpos * cosY + pilka.xpos * sinY;
                       
                        pilka.xpos = x1;
                        pilka.zpos = z1;
                }
               
                private function doPerspective(pilka:Pilka3D):void
                {                      
                        if(pilka.zpos > -fl)
                        {
                                var scale:Number = fl / (fl + pilka.zpos);
                                pilka.scaleX = pilka.scaleY = scale;
                                pilka.x = vpX + pilka.xpos * scale;
                                pilka.y = vpY + pilka.ypos * scale;
                                pilka.visible = true;
                        }
                        else
                        {
                                pilka.visible = false;
                        }
                }
               
                private function sortZ():void
                {
                        pilki.sortOn("zpos", Array.DESCENDING | Array.NUMERIC);
                        for(var i:uint = 0; i < iloscPilek; i++)
                        {
                                var pilka:Pilka3D = pilki[i];
                                setChildIndex(pilka, i);
                        }
                }
        }
}//KOD DLA KLASY Pilka3D.as

package {
        import flash.display.Sprite;
       
        public class Pilka3D extends Sprite {
                public var radius:Number;
                private var color:uint;
                public var vx:Number = 0;
                public var vy:Number = 0;
                public var mass:Number = 1;
               
                public function Pilka3D(radius:Number=40, color:uint=0xff0000) {
                        this.radius = radius;
                        this.color = color;
                        init();
                }
                public function init():void {
                        graphics.beginFill(color);
                        graphics.drawCircle(0, 0, radius);
                        graphics.endFill();
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors