Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

C++ Liczba słownie z przedziału od 0 do 999

Program wczytuje od użytkownika liczbe z przedziału od 0 do 999 i wyświetla ją słownie.
Kategoria: Skrypty > C++


C++ Liczba słownie z przedziału od 0 do 4 294 967 295

Program wczytuje od użytkownika liczbę z przedziału od 0 do 4 294 967 295 i wyświetla ją słownie.
Kategoria: Skrypty > C++


C++ Zamiana liczb arabskich z przedziału od 0 do 3999 na liczby rzymskie

Program zamienia liczby arabskie z przedziału od 0 do 3999 na liczby rzymskie
Kategoria: Skrypty > C++


C++ Zamiana liczb rzymskich z przedziału od 0 do 3999 na liczby arabskie

Program zamienia liczby rzymskie z przedziału od 0 do 3999 na liczby arabskie
Kategoria: Skrypty > C++


Generowanie liczby z określonego przedziału w ActionScript 3

Definiuje kąt padania efektu płaskorzeźby. Dozwolone wartości z przedziału 0 - 360 stopni, wartością domyślna jest 45.
Kategoria: Flash > Skrypty


BevelFilter.angle [AS 2]

Ilość rozmycia w poziomie. Wartości z przedziału 0 - 255 (możliwe liczby przecinkowe). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter blurX [AS 2]

Skrypt generuje losową liczbę zapisaną w zmiennej "liczba", która mieści się w przedziale większym niż -500, a mniejszym niż 500.
Kategoria: Flash > ActionScript


ColorTransform alphaOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału Alpha, po tym gdy zostaje pomnożona przez alphaMultiplier.
Kategoria: Flash > ActionScript


ColorTransform blueOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału niebieskie, po tym gdy zostaje pomnożona przez blueMultiplier.
Kategoria: Flash > ActionScript


ColorTransform greenOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału zielonego, po tym gdy zostaje pomnożona przez greenMultiplier.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors