Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Matrix (flash.geom.Matrix) [AS 2]

Klasa flash.geom.Matrix reprezentuję transformację matrix. która określa jak wypozycjonować punkty z jednej przestrzeni współrzędnych do drugiej.
Kategoria: Flash > ActionScript


Animacja odbijania z punktu A do punktu B za pomocą Sinusa w AS3

Skrypt tworzy animację przesuwania się piłki z wygładzaniem/ opóźnieniem tuż przy punktach skrajnych.
Kategoria: Flash > Skrypty


MovieClip startDrag [AS 2]

Pozwala użytkownikowi przeciągać określony klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream seek [AS 2]

Wyszukuje klatki kluczowej do najbliższej od określonej liczby sekund od rozpoczęcia źródła.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField scroll [AS 2]

Określa pionową pozycje tekstu w polu tekstowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Przełączanie , przechodzenie pomiędzy zakładkami w FireFox [ skrót klawiszowy ]

Bardzo wygodnym skrótem klawiszowym w komputerach Windows, jest przełączanie pomiędzy zakładkami w programie FireFox w wersja 2.0 oraz 3.x kart w których są zawarte witryny internetowe.
Kategoria: Funkcje > Windows


Przeciąganie obiektu wewnątrzn danego obszaru - startDrag - ActionScript 3

Skrypt pokazuje jak stworzyć przeciągany element, który będzie miał granice w przeciąganiu, np jeśli dodamy go do pojemnika Klipu Filmowego o danych wartościach to element nie będzie wstanie wyjść poza granicę tego Movie Clipu.
Kategoria: Flash > Skrypty


Przesunięcie istniejącego elementu w tablicy na początek

Skrypt obrazuje jak przenieść już istniejący element w danej tablicy asocacyjnej jako pierwszy element.
Kategoria: Skrypty > PHP


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors