Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

curl_copy_handle

Kopiowanie uchwytu cURL wraz ze wszystkimi jego preferencjami
Kategoria: Funkcje > PHP


_level [AS 2]

Referencja dla głównej listwy czasowej o wyświetlaniu poszczególnych elementów na filmie Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


this [AS 2]

Odwołane (referencja) dla obiektu lub klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Javascript Funkcja constructor (Własność obiektu: Function)

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript constructor (Własność obiektu: Date)

Zwraca referencję do funkcji Date, która tworzy prototyp instancji. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do samej funkcji, nie zaś łańcuchem znaków zawierającym nazwę funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Klasa FileReference [AS 2]

Klasa FileReference zapewnia środki do wysłania oraz pobrania plików pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _parent [AS 2]

Referencja do klipu filmowego lub obiektu, który zawiera aktualny klip filmowy lub obiekt.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object constructor [AS 2]

Referencja do konstruktora funkcji, dla danej instancji obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object __proto__ [AS 2]

Referencja do właściwości prototype tej klasy (ActionScript 2.0) lub konstruktora funkcji (ActionScript 1.0) użytego do stworzenia obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object protorype [AS 2]

Referencja do super klasy tej klasy lub funkcji obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors